מניעת החלקה,נגד החלקה,מונע החלקה,החלקה,אנטי סליפ,

פתרונות לנגישות  ולמניעת החלקהOZ2000
                  English

התקן הישראלי - ת"י 2279 - התנגדות להחלקה על משטחי הליכה

נגישות הסביבה הבנויה: תקן 1918 חלק 6

התקן הישראלי - ת"י 1918 - אביזרי נגישות(ציוד קצה)למשטחי הליכה

מכון התקנים

התקן הישראלי ת"י 2279 –
התנגדות להחלקה של משטחי הליכה קיימים ושל חומרים המיועדים למשטחי הליכה
מהנדס דני שניידר, מנהל המעבדה לחומרי בניין, מכון התקנים הישראלי
אדר' אלה גוטמן, אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי

פוטנציאל ההחלקה של משטח הליכה הוא תוצאה של גורמים שונים, ומידת ההתנגדות המקורית להחלקה, הנובעת מהחומר שממנו עשוי המשטח ומהמרקם שלו, היא רק אחד מגורמים אלה. עם הגורמים האחרים נמנים: - אופן ההליכה (ברגליים יחפות או נעולות, הליכה מהירה או איטית);
- חומר שממנו עשויה סוליית הנעל וצורת הסוליה;
- הפעילות המתנהלת על המשטח (כגון פעילות המזהמת, מרטיבה או שוחקת את המשטח);
- שיפוע המשטח;
- ניקיון המשטח ומידת רטיבותו;
- אופי הסביבה (כגון סביבה תעשייתית, סביבה ימית);
- קיום מעברים בין מישורים שונים סמוכים.
לדוגמה, במטבח תעשייתי ובמטבח ביתי תנאי השימוש והתחזוקה שונים, ומשום כך לריצוף של מטבח תעשייתי מתאים חומר שהתנגדותו המקורית להחלקה גדולה מזו של חומר המתאים לריצוף של מטבח ביתי.

התקן הישראלי ת"י 2279, שיצא לאור בחודש אפריל 2005, דן בשני היבטים של ההתנגדות להחלקה של משטחי הליכה:
- קביעת מקדם ההתנגדות להחלקה, הן של חומרים המיועדים למשטחי הליכה והן של משטחי הליכה קיימים;
- המלצות לדרגות מינימליות של התנגדות להחלקה של חומרים המיועדים למשטחי הליכה, המתאימות
לאזורים שונים בתוך הבניין או מחוצה לו.
קביעת מקדם ההתנגדות להחלקה - שיטת בדיקה עם מכשיר EnglishXL ודרישות - מתוארת בסעיף 5 של התקן ומכשיר הבדיקה מתואר בתמונה שבהמשך.
הבדיקה מתייחסת לכל חומר ולכל משטח הליכה: אופקי, משופע או בצורת מדרגות. כדי לקבל תמונה אמיתית של ההתנגדות להחלקה של החומר או של המשטח, הבדיקה צריכה להיערך בתנאי השירות האמיתיים של המשטח - הצפויים או הקיימים. לדוגמה, אם בודקים חומר המיועד לרצף אזור שצפוי להיות רטוב, מרטיבים את החומר הנבדק לפני בדיקתו.

ההמלצות לדרגות מינימליות של התנגדות להחלקה של חומרים המיועדים למשטחי הליכה רשומות בטבלאות שבנספח א לתקן, ומטרתן לעזור למתכנן או ליזם בבחירת החומרים עבור משטחי ההליכה. הטבלאות ממליצות על הדרגות המתאימות לאזורים שונים בתוך הבניין או מחוצה לו, כגון: אזורים יבשים ורטובים בבנייני מגורים ובבניינים ציבוריים, משטחי בריכות, אזורי עבודה שונים.
יחד עם דרגות אלה יש להביא בחשבון נתוני תכנון נוספים, כדי להקטין את סיכויי ההחלקה של ההולכים על המשטחים. נתונים נוספים אלה כוללים את המפורט להלן: - אופי התנועה הצפויה (לדוגמה: הליכה מהירה, הליכה של אנשים מבוגרים או של בעלי מגבלות); - העמידות בשחיקה של חומרי המשטחים וקלות הניקוי שלהם;
- רמת התחזוקה הצפויה; - אם המשטח מרוצף באריחים - מידות האריחים, רוחב המישקים בין האריחים, חומר המילוי של המישקים; - קביעת מעקים ומסעדים, קביעת תאורה הולמת; - הוספת אמצעי אזהרה כגון צבעים בולטים ושלטים. הדרגות המומלצות הרשומות בטבלאות נקבעו בשיטות בדיקה השונות מהשיטה המתוארת בסעיף 5.

שיטות הבדיקה האלה – הבדיקה בכבשׁ (ramp) המוצגת בתמונה שלעיל ובדיקת נפח חלל ההֶדחֵק (displacementspace volume) - מתוארות בתמצית בנספח א. חלל ההֶדחֵק הוא חלל פתוח הנמצא מתחת למישור ההליכה של משטח שפניו בעלי תבליט. חלל זה מיועד לניקוז ולכידה של עודפי נוזלים ומוצקים, וכך מאפשר לשמור על נתוני ההתנגדות להחלקה של המשטח במישור ההליכה. משטחים שפניהם בעלי תבליט נחוצים בעיקר באזורים רטובים מאד, או באזורי עבודה שבהם משתמשים בנוזלים שונים, או בחומרים שמנוניים או מזהמים.
בכל מקרה, הנתון הקובע הוא מקדם ההתנגדות להחלקה של חומר המשטח, שנקבע בשיטה המתוארת בסעיף 5.
תחזוקת משטחי ההליכה חיונית למזעור סיכויי ההחלקה עליהם. התקן קובע שגורמים פוטנציאליים להחלקה - כגון: כתמים של חומרים שמנוניים, שלוליות מים, הצטברויות של שיירי מזון, אזורים שחוקים - יוסרו או יתוקנו מוקדם ככל האפשר.

במקום בעל סיכוי החלקה גבוה יינקטו אמצעי אזהרה לקהל הרחב, או תימנע גישה למקום, עד שתוסר הסכנה. בכל מקרה, הגישה למקום תימנע אם אמצעי האזהרה אינם נחשבים יעילים במניעת ההחלקה על המשטח.< כדי להקטין את סיכויי ההחלקה, יש לערוך בדיקות מעקב של ההתנגדות להחלקה של משטח ההליכה. מומלץ לקיים תוכנית של נוהלי תחזוקה, שתכלול, בין השאר, נוהלי ביקורת וניקוי, הוראות טיפול מידי ושוטף, הוראות תיקון ודיווח על ביצוע פעולות התחזוקה.

כותבי המאמר:
מהנדס דני שניידר, מנהל המעבדה לחומרי בניין, מכון התקנים הישראלי, היה היו"ר של הועדה שהכינה את התקן 2279.
אדר' אלה גוטמן, אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי היתה הרכזת של הועדה שהכינה את התקן 2279.

 למעלה

דף הפייסבוק שלנו    
נגישות בדרך הנכונה - אוהב ציון עוז בע"מ
ליווי תהליך נגישות משלב הסקר,כתב כמויות וביצוע העבודות
ע"י יועץ נגישות מוסמך

אוהב ציון יצחק.     נייד:054-6717730      טל:03-9309019 פקס:03-9303944
oz2000@oz2000.co.il :אימייל
דף הבית/ מוצרים/ מי אנחנו/ גלריה/ התקן הישראלי/ מפת האתר/ שאלות ותשובות/